Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TEAM CYCLING RINGSTED

Torsdag DEN 26. NOVEMBER 2020, kl. 19.00 i klubbens lokaler, Eilekiersvej 17-19 Ringsted

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. § 6.
 9. Eventuelt.

Ad 3.

 • Regnskabet kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen.

Ad 5.

 • Forslag skal skriftligt være formanden, Michael Slonina via mail: formand@tcr.dk, i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.
 • Kopi af de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen.

Ad 7.

 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 • Michael Slonina (ønsker ikke genvalg), Henrik Rasmussen (ønsker ikke genvalg),  Sebastian Hedengran (ønsker ikke genvalg) og Jens Otto Buur (ønsker ikke genvalg)
 • Derudover er Henning Hartvig, Rasmus Gregersen og Tanya Ditlevsen ikke på valg.
 • Der er brug for 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9.

Covid 19

 • Ved ankomst til klubhuset skal man spritte sine hænder af og tage plads med det samme på de opstillede stole. Pga. af Covid 19 vil generalforsamlingen blive gennemført så hurtigt som muligt, og vi håber på forståelse for dette.

Mvh

Michael Slonina

Formand Team Cycling Ringsted