Log ind

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TEAM CYCLING RINGSTED

 

TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER 2018, kl. 18.15

I KLUBBENS LOKALER, Eilekiersvej 17-19 Ringsted

 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. § 6.
  9. Eventuelt.

 

Ad 3.

 

Regnskabet kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen.

 

Ad 5.

 

Forslag skal skriftligt være formanden, Michael Wolter, Engvej 2, 4160 Herlufmagle, eller via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

 

Kopi af de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen.

 

Ad 7.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Anne Kristensen, Thomas Jensen, Nicolai Clausen og Michael Wolter. Michael Wolter ønsker ikke genvalg.

Derudover ønsker Thomas Lenzing Kristensen at udtræde af bestyrelsen.

Anne Kristensen, Thomas Jensen og Nicolai Clausen er villige til at tage en 2 årig periode mere.

 

Ad 9.

 

Som tidligere oplyst, har vi behov for at kunne kommunikere hurtigt indbyrdes i klubben. Det er derfor af afgørende betydning, at alle, både ryttere & forældre, husker at orientere sekretæren/kassereren, når/hvis I skifter mailadresse, telefonnummer eller andet.

 

---0---

Vel mødt.

 

På bestyrelsens vegne

Michael Wolter, formand