Log ind

Generalforsamling 2017

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TEAM CYCLING RINGSTED

 

Mandag DEN 27. NOVEMBER 2017, kl. 18.15

I KLUBBENS LOKALER, Eilekiersvej 17-19 Ringsted

 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Fastsættelse af kontingent for den følgende sæson.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 5.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jfr. § 6.

9. Eventuelt.

 

Ad 3.

Regnskabet kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før generalforsamlingen.

 

Ad 5.

Forslag skal skriftligt være formanden, Michael Wolter, Engvej 2, 4160 Herlufmagle, eller via mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., i hænde senest ugedagen før generalfor-samlingen.

Kopi af de indkomne forslag kan fås ved henvendelse til formanden i ugen før general-forsamlingen.

 

Ad 7.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Thomas Lenzing Kristensen, Mads Hansen, Brian Jørgensen og Henrik Rasmussen og Thomas og Henrik er villige til at tage en 2 årig periode mere. Anne Kristensen (Jakob Kristensens mor) er villig til at stille op. Mads og Brian genopstiller ikke.

 

Ad 9.

Som tidligere oplyst, har vi behov for at kunne kommunikere hurtigt indbyrdes i klub-ben. Det er derfor af afgørende betydning, at alle, både ryttere & forældre, husker at orientere sekretæren/kasseren, når/hvis I skifter mailadresse, telefonnummer eller an-det.

 

Vel mødt. 

På bestyrelsens vegne

Michael Wolter, formand