Log ind

Ekstraordinær generalforsamling

 

Kære Alle

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Team Cycling Ringsted Torsdag d. 22/3-2018 kl. 19.00. 

Eneste punkt på dagsordnenen er: Ændringer af nedenstående sætninger vedr. vedtægter §9 Tegning - Hæftelse:

Dispositioner der efter klubben forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter med dens respektive formue.

 Ændres til:

Formand og kasserer tegner foreningen indenfor det økonomiske område.
Kassereren kan disponere med foreningens midler i klubbens interesse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Undtagen, hvis man efter lovgivningen har opført sig uansvarligt og groft retsstridigt, hvor man vil kunne drages til personligt (økonomisk) ansvar.